PGB of zorg in natura?

Op onze website kunt u kiezen tussen begeleiders die de hulpverlening in verschillende vormen aanbieden: via een PGB of via zorg in natura. Met behulp van het filter onder 'Vergoeding' op de zoekpagina kunt u een van beide vormen selecteren. Soms bieden begeleiders beide mogelijkheden aan. Lees hieronder wat zorg in natura en een PGB inhoudt.

Zorg in Natura (ZiN)

Zorg in Natura betekent dat de hulpverlener zorg verleent en de administratie volledig voor u regelt. U ontvangt dus geen rekeningen van de zorgverlener. Die regelt dit direct met de gemeente die de WMO uitvoert. De zorgverlener heeft hiervoor een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente gesloten.

Persoonsgebonden budget (PGB)

Een PGB is een geldbedrag waarmee uzelf zorg inkoopt. U bepaalt zelf welke zorgverleners u inhuurt, of deze nu een overeenkomst met de gemeente hebben of niet. U kunt dus hulpverleners kiezen met of zonder overeenkomst met de gemeente. Dit betekent dat u uit een groter aantal hulpverleners kunt kiezen, want niet iedereen heeft een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente: ruimere keuze dus. Hier tegenover staat dat u zelf het budget moet kunnen en willen beheren en zelf rekeningen ontvangt van de hulpverlener: meer administratie en regelwerk voor uzelf. Voor meer informatie over een PGB kijk op: www.pgb.nl