FAQ - Hulpverleners

 

1. In welke regio's werkt Begeleiding1op1?

Begeleiding1op1 is voornemens om medio maart 2019 een matchmogelijkheid aan te bieden aan cliënten die op zoek zijn naar ambulant begeleiders en huishoudelijk ondersteuners in de regio's Brabant en Zeeland.

2. Waar moet ik als hulpverlener precies aan voldoen?

Om lid te kunnen worden van ons platform gelden onderstaande basisvereisten m.b.t. ambulante hulpverlening.

  • Een overeenkomst WMO individuele begeleiding maatwerkvoorziening in het kader van de WMO met een gemeente, òf:
  • Een overeenkomst met Stichting Inzet voor Zorg, òf:
  • Geldige VOG die maximaal 1 jaar geleden is afgegeven èn een relevante opleiding op minimaal MBO niveau 4.

3. Hoe zit dat met zorg in natura en PGB?

Bij aanmelding op de website kunt u aangeven of de financiële afwikkeling buiten de cliënt om gaat of niet. In het eerste geval dient u in het bezit te zijn van een overeenkomst met een gemeente. Ook kan zorg in natura worden geleverd als u als onderaannemer van de Stichting Inzet voor Zorg werkt. Hebt u beiden niet dan kunt u enkel via PGB de ondersteuning aanbieden.

4. Op welke leeftijden richt Begeleiding1op1 zich?

Begeleiding1op1 richt zich op mensen vanaf 18 jaar die onder de WMO-maatwerkvoorziening begeleiding en huishoudelijke ondersteuning vallen.

5. Wat kost Begeleiding1op1?

Voor cliënten is Begeleiding1op1 gratis. Hulpverleners betalen een jaarlidmaatschap en een bedrag per geslaagde match. In de aanloopfase (2019) is het lidmaatschap gratis. Zie actuele prijsinformatie. Hulpverleners krijgen tijdig bericht van het opheffen van een gratis lidmaatschap en hebben de mogelijkheid om dan alsnog 'uit te stappen'.

6. Hoe verloopt het aanmeldingstraject van een cliënt precies?

Wanneer een cliënt zich heeft gemeld bij het sociaal team of toegangsteam in de gemeente, wordt er in overleg met de consulent van het team gekeken wat er nodig is. Dit gebeurt meestal in een 'keukentafelgesprek', als blijkt dat er individuele ambulante begeleiding of huishoudelijke ondersteuning nodig is dan is ook de keuze voor een hulpverlenende instantie onderwerp van gesprek. Gedurende deze fase vindt oriëntatie plaats op de mogelijkheden, waaronder ook Begeleiding1op1. De cliënt kan zich in die fase tot de website van Begeleiding1op1 wenden, zich registreren en contact leggen met een hulpverlener naar keuze. Als er een match is, kan dit bij de consulent uit het wijkteam worden aangegeven. 

7. Wanneer ben ik de fee per match verschuldigd?

Het idee achter deze vergoeding is dat u pas betaalt als u als hulpverlener zelf ook profijt hebt van de match. Een geslaagde match is een match die via onze site tot stand is gekomen èn die uiteindelijk leidt tot een beschikking en hulpverleningsovereenkomst tussen de zorgaanbieder en de cliënt die het betreft.

8. Hoe wordt de fee per match berekend?

De cliënt die u via Begeleiding1op1 via een match verkrijgt, vertegenwoordigt een bepaalde waarde die in geld is uit te drukken. Op de beschikking van de gemeente staan een aantal variabelen die tezamen de waarde bepalen in euro's: het tarief (per eenheid), de intensiteit en de duur van de beschikking. Deze drie variabelen bepalen de totaalwaarde van de match. Soms stelt de gemeente een soort budget per week of per maand vast. In dat geval wordt dat bedrag vermenigvuldigd met de beschikkingsduur om de totaalwaarde te bepalen. De fee per match is 5% van deze totaalwaarde. Indien er geen beschikking door een gemeente wordt gesteld (bij particuliere cliënten) geldt een vast tarief van € 150,- per gematchte cliënt. 

9. Wat als ik tijdelijk geen plek heb voor een nieuwe cliënt?

Het is mogelijk om in zo'n geval uw profiel te voorzien van een wachttijdindicator met de wachttijd in aantal weken. De cliënt kan uw profiel dan blijven zien en ook is voor hem/haar zichtbaar wat de wachttijd is. 

10. Ik heb een wachtlijst, kan ik dan toch meedoen?

Begeleiding1op1 wil bijdragen aan een snel proces vanaf aanmelding tot aan daadwerkelijk zorginzet. Hebt u permanent een wachtlijst of wachttijd dan is het niet handig om mee te doen. Hebt u af en toe (tijdelijk) een wachtlijst dan kunt u dit aangeven in uw profiel. (Zie eerder) 

11. Hoe kom ik aan de contactgegevens van de cliënt?

U krijgt de contactgegevens van de cliënt, zodra deze op de match knop heeft geklikt. Dus, op het moment dat u beiden een kennismakingsgesprek wilt inplannen wijs de cliënt er dan op dat hij/zij op de knop 'maak deze match' klikt. Op dat moment worden de contactgegevens van de cliënt naar u gemaild en vice versa.

12. Waarom kan ik geen cijfers en mailadres invoeren in een chat-gesprek met een cliënt?

Wij zijn een matchplatform. U betaalt als hulpverlener een eenmalige bijdrage als een cliënt een match maakt met u. Daarom kunnen er nog geen contactgegevens worden uitgewisseld voordat de match wordt gemaakt. Zodra een cliënt serieus geïnteresseerd is dient hij/zij eerst een match te maken voordat contactgegevens worden uitgewisseld. Het is niet toegestaan om vóór de match, in de chatfase, op de een of andere manier al contactgegevens te chatten naar de cliënt. Wijs hen dus altijd op de mogelijkheid van het maken van een match.

13. Zit ik vast aan een cliënt als hij/zij heeft gematcht?

Nee. Nadat u elkaar heeft gesproken kan er nog worden afgezien als er toch, in het echt, geen match blijkt te zijn, om welke reden dan ook.

14. Kan een cliënt met meerdere hulpverleners matchen?

Ja, dat kan maar niet tegelijkertijd. Er kan wel met meerdere hulpverleners tegelijkertijd gechat worden via onze site. Als een cliënt een match heeft gemaakt en het blijkt toch niet een goede keuze te zijn geweest, bijv. na de kennismaking, dan kan de cliënt de match met die betreffende hulpverlener ongedaan maken. Daarna kan de cliënt weer een nieuwe match maken.