FAQ - Cliënten

 

1. In welke regio's kan er gebruik gemaakt worden van Begeleiding1op1?

Begeleiding1op1 is in maart 2019 gestart in de provincie Brabant (en Zeeland).

2. Wat betekent 'zorg in natura' en PGB?

Op onze website kunt u kiezen tussen hulpverleners die de hulp in verschillende vormen aanbieden: via een PGB of via zorg in natura. Soms bieden zij beide mogelijkheden aan. 
Zorg in natura: als u kiest voor zorg in natura krijgt u de hulp die u nodig hebt via een instelling of zorgaanbieder die een contract heeft met uw gemeente. Je krijgt daar dan geen rekening van.
Persoonsgebonden budget: met het budget dat u krijgt regelt u zelf zorg, door zelf uw begeleider die in opdracht van u gaat werken. U moet zelf op zoek naar zorgverleners, en u bent zelf verantwoordelijk voor een goed beheer van het pgb en jvoor het inkopen van zorg met de kwaliteit die u nodig heeft.

3. Voor welke leeftijden is Begeleiding1op1?

Vooralsnog richt Begeleiding1op1 zich op jongeren en volwassenen vanaf 18 jaar.

4. Wat kost Begeleiding1op1?

Voor cliënten is Begeleiding1op1 gratis. Hulpverleners betalen een bedrag per geslaagde match.

5. Hoe verloopt de aanmelding precies?

Wanneer u zich heeft gemeld bij het sociaal team in de woonplaats dan wordt er in overleg met de consulent van het team gekeken wat er nodig is. Dit gebeurt meestal in een 'keukentafelgesprek', als blijkt dat er ambulante begeleiding nodig is dan is ook de keuze voor een zorgaanbieder onderwerp van gesprek. Gedurende die fase vindt oriëntatie plaats op de mogelijkheden, waaronder ook Begeleiding1op1. U kunt zich in deze fase tot de website van Begeleiding1op1 wenden, uzelf registreren en contact leggen met een hulpverlener naar keuze. Als er een match is, kan dit bij de consulent uit het wijkteam worden aangegeven. 

6. Hoe komt een hulpverlener aan mijn contactgegevens?

Een hulpverlener krijgt pas uw contactgegevens en de gegevens die u bij registratie heeft ingevuld, als u zelf een match met de hulpverlener hebt gemaakt. De hulpverlener kan dan in ieder geval met u bellen of mailen. Ook u krijgt op dat moment de contactgegevens van de hulpverlener.

7. Waarom kan ik de hulpverleners niet bellen?

De contactgegevens van hulpverleners worden past bekend gemaakt als u een match hebt gemaakt. Dus: bent u geïnteresseerd in een hulpverlener en wilt u met hem/haar bellen of  kennismaken? Dat kan door op de knop 'maak deze match' te klikken. Deze knop verschijnt als u al een contactaanvraag naar de hulpverlener hebt gestuurd.

8. Waarom kan ik geen cijfers en mailadres invoeren in een chat-gesprek met de hulpverlener?

Wij zijn een matchplatform. Een hulpverlener betaalt een eenmalige bijdrage als hij/zij een match krijgt. Daarom kunnen er nog geen contactgegevens worden uitgewisseld vooraf. Zodra u serieus geïnteresseerd bent in een hulpverlener kunt u met hem/haar matchen en sturen wij u via de mail de contactgegevens van de hulpverlener door en andersom ontvangt de hulpverlener uw contactgegevens. 

9. Zit ik vast aan een hulpverlener als ik met hem/haar heb gematched?

Nee. Nadat u elkaar heeft gesproken kan er nog worden afgezien van een verder traject met elkaar. Dat kan als er na nadere kennismaking, toch geen match blijkt te zijn, om welke reden dan ook.